Herroepingsrecht

(0)

Als consument heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij het bericht ontvangen over uw herroeping van de overeenkomst, terugbetalen. Wij zullen hiervoor hetzelfde betaalmiddel gebruiken als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor u hierdoor geen kosten worden gemaakt.

Wij kunnen een terugbetaling opschorten totdat wij de goederen hebben terugontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het bericht heeft gegeven waarbij u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, aan ons terug te zenden